Elproing

O nasO nas

Podjetje ELproing d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2018. Takoj na začetku delovanja smo se odločili, da bomo podjetje, ki bo svoje delo in izvedbo izvajalo skladno s standardom ISO. Zato smo že v prvem letu delovanja opravili ISO certifikacijo pri TÜV AUSTRIA in smo certificirani po EN ISO 9001:2015.

Podjetje skuša s svojimi uslugami pozitivno vplivati na naš planet, podnebje in konec koncev tudi na človeka. Zato so področja delovanja podjetja usmerjena v ekologijo, energetiko, industrijo, seizmologijo in geomehaniko.

Da bi lahko delovali, kot strokovnjaki sledimo trendom in certificiranjem. Tako smo ob koncu leta 2019 opravili še certifikacijo in si tako pridobili pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za seizmološkega opazovalca.

V podjetju spremljamo razvoj tehnik in tehnologij na našem področju delovanja, zato nenehno dopolnjujemo svoja znanja s šolanji, izpopolnjevanji, seminarji in pri sami izvedbi.

Da smo podjetje, ki deluje v koraku s časom, ponujamo svoje usluge na način od ideje do izvedbe. Naše usluge tako vključujejo idejne zasnove, projektiranje, dobavo in montažo opreme, izdelavo kabelskih tras, dobavo in polaganje kablov, izdelavo aplikativnih programov na različni strojni (HW) opremi, izdelavo aplikativnih programov na operacijskih panelih različnih proizvajalcev, izvedbo nadzornih centrov in centralno nadzornih sistemov z različno programsko opremo (SW), dobavo, konfiguriranje in montažo procesne opreme ter povezavo telemetrije dislociranih objektov.

V začetku leta 2020 smo se odločili za razširitev svoje dejavnosti na področje davčnega svetovanja, priprave in vodenja razpisov ter knjigovodstvo, zato smo opravili nakup podjetja SUN d.o.o..

Podjetje ELproing d.o.o. je v letu 2019 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov — Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


ISO 9001:2015
GE Digital Solution Provider
TUV Austria
vavcer

Področje delaPodročje dela

 • Področje komunalne infrastrukture
  • čistilne naprave od 5-x PE (MČN) v različnih tehnoloških postopkih (SBR, MBR, MMBR)
  • naprave za obdelavo blata
  • fekalna črpališča in kanalizacijski sistemi v mokri, suhi in vakuumski izvedbi
  • objekti za zajem/obdelavo/pripravo in transportiranje pitne vode (črpališča, klorinacije, čistilne naprave za pitno vodo, hidroforske postaje)
 • Področje seizmologije
  • objekti posebnega pomena
  • velike pregrade
  • dimniki
  • hidroelektrarne (HE) in male hidroelektrarne (mHE)
 • Področje industrije
 • Področje geomehanike
  • ceste
  • mostovi
  • vrtine
  • razpoke
  • plazovi
  • zgradbe
 • Področje Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost
  • izdelava izjave z oceno tveganja ter revizije izjave
  • organiziranje in izvajanje usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu
  • pregledi in preizkusi delovne opreme,
  • preiskave škodljivosti v  delovnem okolju -  toplotne in osvetlitvene razmere ter hrup
  • pregledi, preizkusi in meritve električnih inštalacij na majn in bolj  zahtevnih objektih ter EX conah
  • pregledi, preizkusi in meritve strelovodnih inštalacij
  • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom
  • izdelava požarnih redov
  • požarnih načrtov in načrtov evakuacije
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požari
    

Kaj znamoKaj znamo

Zaposleni imamo več kot 15 let izkušenj in referenc v segmentih dela, ki jih izvajamo in ponujamo. Da bi zadovoljili potrebam naročnika, pri svojem delu uporabljamo različno strojno, programsko in elektro opremo. Krmilne omare in ostalo merilno ali krmilno opremo povezujemo v lokale mreže z uporabo različnih protokolov komunikacije. Pri svojem delu smo zaradi vse širše izdelave merilne in krmilne tehnike soočeni z različnimi proizvajalci in različnimi tipi opreme, ki jih povezujemo v en nadzorni ali centralno nadzorni sistem.

V segmentu kabelskih snopov se prilagodimo naročniku in izdelamo kabelski snop z uporabo različne kabelske konfekcije - vse v skladu s sistemom vodenja kakovosti in standardom IEC 60352-2. Vsak izdelan kabelski snop je že v procesu izdelave testiran - OEC moduli preverjajo pravilnost namestitve in silo zakrimanja terminala, izdelan kabelski snop se priklopi na testirno mizo in preden zapusti našo proizvodnjo, se opravi še vizualni pregled.

 • Proficy iFix
 • Proficy Historian
 • WIN911
 • Siemens Simatic WINCC
 • Siemens Simatic WINCC Flexible
 • Schneider Electric Vijeo Designer
 • Weintek HMI EasyBuilder PRO
 • Microsoft Visual Studio
 • VMWARE Workstation virtualizacija
 • Argus Monitoring
 • Izdelava lokalnih in centralnih nadzornih sistemov
 • Siemens Simatic Tia Portal (S7-300, S7-1200)
 • Siemens Logo SoftComfort
 • Schneider Electric SoMachine (M241)
 • Schneider Electric Control Experts (M340)
 • Codesys Control for RaspberryPI
 • Moeller Eaton Xsoft Codesys
 • TBox
 • Danfoss
 • Schneider Electric
 • Siemens
 • Profibus
 • Profinet
 • Modbus Serial
 • ModbusTCP
 • CANbus
 • EWON
 • Moxa
 • Advantech
 • Robustel
 • Inhand
 • Siemens
 • Teltonika
 • MySQL
 • Microsoft SQL Server
 • PosgreSQL
 • SQLite
GE Digital Solution Provider

Kaj ponujamoKaj ponujamo

 • Svetovanje, projektiranje in nadzor za elektro dela
 • Izdelavo električnih omaric (krmilne, močnostne, razdelilne, gradbene …)
 • Izdelavo programskih aplikacij na različni strojni opremi (Siemens, Schneider, Eaton, RPI)
 • Izdelavo vizualizacij na lokalnih panelih
 • Oddaljeno upravljanje in vodenje objektov - telemetrija
 • Izdelavo lokalnih ali oddaljenih nadzornih centrov (NC), izdelavo centralno nadzornega sistema (CNS)
 • Zagon, poskusno obratovanje in vzdrževanje objektov in nadzornih centrov
 • Izvedbo sistema seizmološkega opazovanja objektov posebnega pomena v skladu s Pravilnikom o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99, 44/03 in 58/16),  ki zajema dobavo in montažo opreme za izvedbo seizmološkega monitoringa: akcelirometer, seizmograf, rekorder, GPS antena …)
 • Izvedbo tehničnega opazovanja in geotehnični monitoring, ki zajema dobavo in montažo za zajem podatkov: piezometri, klinometri, inklinometri, »wire crack« metri, akcelirometri, merilne sidra ...
 • Kabelske snope po željah in zahtevah naročnikov (razvijemo in izdelamo vam kabelski snop, ki bo prilagojen in primeren za vaš izdelek; za izdelan kabelski snop vam tudi pripravimo vso tehnično dokumentacijo)
 • Opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

ZastopstvaZastopstva


GeoSIG

KontaktKontakt

Kontaktirajte nas

Poslani podatki se bodo uporabljali v skladu z GDPR direktivo in ne bodo poslani tretjim osebam.

Pošlji
Naši kontaktni podatki